Organization

Directors

Yoko Ono
Masaharu Kanda
Yusuke Sasaki
Junichi Shirakura
Maki Jagawa
Mike Sekine
Miho Tatsumi
Kana Hashimoto
Yuki Matsuoka
Yuki Watanabe

Auditors

Naoki Sato
Seiichiro Nakamura