Home » About JACI » Organization

Organization

Directors

Kazumi Iwase
Jane Otake
Yoko Ono
Rina Kijima
Junichi Shirakura
Mike Sekine
Eri Chiba

Auditors

Naoki Sato
Seiichiro Nakamura